De Islam kent aan moraal – ethiek – bijzondere waarde toe. Uit auteurs standaardwerk ‘Minhaj el Moslim’ dat vanaf l995 door Project Dien onder de titel ‘De weg van de Moslim’ is uitgegeven in verschillende delen, wordt nu in dit boek het gedeelte over de ethiek apart overgenomen. In helder en goed Nederlands – de vertaling uit het Arabisch is van J. Ploeger – wordt hier duidelijk gemaakt hoe moslims horen te leven en wat een goede islamitische opvoeding betekent. De auteur, rector magnificus van de Islamitische Universiteit in Medina, verenigt in zijn visie alle vier islamitische wet scholen. Voor moslims, opvoeders, scholen enzovoort is dit boek absoluut een must. Verzorgde opmaak, met voetnoten; gewone druk, aantrekkelijke omslag.